... vidíme srdcom ...

Spoločnosť AjMy s.r.o. tvorí malá chránená dielňa, ktorá vznikla ako povzbudenie pre všetkých zrakovo postihnutých ľudí, ktorí sa v dôsledku svojho zdravotného postihnutia ťažšie uplatnia na trhu práce. Opierame sa o základný predpoklad, že všetci ľudia dokážu úspešne pracovať, vytvárať pekné veci a zarábať si svojimi rukami, ak majú primerané podmienky a motiváciu.

 

Spolupracujeme so Spojenou školou internátnou v Levoči, ktorú navštevujú zrakovo a inak postihnuté deti. Ručne vyrábame rôzne krabičky, sviečky, pozdravy, ale aj kancelárske doplnky a personalizované reklamné predmety, ktorými môžete potešiť seba, svojich blízkych, priateľov i zamestnancov.

 

Chránená dielňa je tiež príležitosť pre zamestnávateľov ako ušetriť finančné prostriedky a  zároveň podporiť zrakovo postihnutých tým, že im dáte príležitosť PRACOVAŤ.

 

                                  ...podporte nás tým, že nám  dáte prácu

 

 

Chránená dielňa - náhradné plnenie

 

Ušetrite peniaze, ktoré by ste zaplatili štátu.

Podľa Zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti každý zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 20 zamestnancov, je povinný zamestnávať aj občanov so zdravotným postihnutím v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z celkového počtu jeho zamestnancov.

Zamestnávateľ, ktorý z rôznych dôvodov nezamestnáva zdravotne postihnutých občanov, je povinný odviesť odvod za nesplnenie tohto podielu Úradu práce, a to vo výške 0,9 násobku celkovej ceny práce, vypočítanej z priemernej mzdy v národnom hospodárstve SR za prvý až tretí štvrťrok v uplynulom roku.

Túto povinnosť môžete splniť aj zadaním zákazky chránenej dielni, pričom celková cena zákazky v chránenej dielni je nižšia oproti odvodu a predstavuje 0,8 násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR (0,8 násobok celkovej ceny práce).

 

Pre rok 2022 je to suma 1 265,00 €.

 

Zamestnávateľ, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, započítava do ceny zákazky aj daň z pridanej hodnoty.

Po uhradení faktúry za zrealizovanú zákazku, Vám zašleme všetky potrebné potvrdenia. Zároveň Vám celú problematiku radi vysvetlíme. Môžete nás kontaktovať telefonicky, mailom, prípadne sa môžeme dohodnúť na osobnom stretnutí.                                  ...ušetrite svoje financie prostredníctvom náhradného plnenia

 

 

Povinnosti zamestnávateľov a možnosti pri zamestnávaní občanov so ZP

 

Vyhľadávanie

Kontakt

AjMy s.r.o. Námestie Š. Kluberta 2
Levoča
05401
Tel.: +421 (0)53 4511851
Fax.: +421 (0)53 4511851